Ieteikt

Cienijamais MAKITA darba rika lietotaj. Mes Jums garantejam, ka visi MAKITA ražojumi izgatavoti no kvalitativiem materialiem un tiem nav izgatavošanas defektu. Gadijuma, ja Jusu iericei tomer uzradas šadi defekti, mes tos noversisim likuma paredzetaja kartiba bez atlidzibas. Tapec saviem darbarikiem dodam 1 gada ierobežotu GARANTIJU. Ierobežota garantija attiecas tikai uz pirmo pardošanu. Pretenziju iesniegšanai Jums javeršas uznemuma, kas pardevusi ierici. Noteikti uzradiet ari pirkšanas dokumentu! Varat griezties ari tieši MAKITA PILNVAROTA APKOPES CENTRA. Ierice remonta janodod pilna komplekta.

NB!
Ja ierici attaisa vala vai remonte tam speciali neapmacita persona, MAKITA vairs nevar atbildet par ierices kvalitati.
Tapat mes nevaram atbildet par ierices kvalitati, ja:
- ierice ir mehaniski bojata
- ir pielietoti nepareizi darba panemieni
- ir izmantotas nepiemerotas paligierices
- ierice ir izmantota neparedzetiem merkiem
- ierice izmantota pec defekta atklašanas
- ierice ir parslogota
- ierici izmantojusi persona bez nepieciešamam iemanam
- ierice ir nekopta
- ierices konstrukcija un parametri ir izmainiti

NB!
Elektriskie darba riki ir sarežgita mehanisko un elektrisko detalu kombinacija un tiem ir daudz kustigu-dilstošu detalu. Kustigo detalu dilšana ir normala paradiba nevis ražošanas defekts! Lietošanas rezultata normali nodilušas detalas nemaina bez maksas. Tapat bez
maksas nemaina atri dilstošas detalas! Atri dilstošas detalas ir, piemeram: oglu sukas, rokturu gumijas aizsargi, sledžu aizsargi, evelu asmeni, zagu kedes utt.

NB!
Ierices defektu konstatešana MAKITA PILNVAROTAJA APKOPES CENTRA Jums ir bez maksas turpmako 12 menešu laika no pirkšanas dienas.

NB!
Noteikti saglabajiet pirkšanas dokumentu, lietošanas instrukciju un tehnisko talonu. Parbaudiet, lai pirkšanas dokumenta
butu korekti atzimets ierices modelis un serijas numurs! Uzradot šo talonu un pirkšanas dokumentu jus varat griezties ari Somijas, Igaunijas un Lietuvas Makitas pilnvarotajos apkopes centros.