Ieteikt

Cienījamais MAKITA darbarīka lietotāj. Mēs Jums garantējam, ka visi MAKITA ražojumi izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem un tiem nav izgatavošanas defektu. Gadījumā, ja Jūsu ierīcei tomēr uzradās šādi defekti, mēs tos novērsīsim likuma paredzētajā kartībā bez atlīdzības. Tāpēc saviem darbarīkiem dodam 1(viena) gada ierobežotu GARANTIJU. Ierobežota garantija attiecas tikai uz pirmo pārdošanu. Pretenziju iesniegšanai Jums jāvēršas uzņēmumā, kas pārdevusi ierīci. Noteikti uzradiet arī pirkšanas dokumentu! Jūs varat griezties arī tieši MAKITA PILNVAROTĀ APKOPES CENTRĀ. Ierīce remontā jānodod pilnā komplektā.

NB!
Ja ierīci attaisa vāļā vai remontē tam speciāli neapmācīta persona, MAKITA vairs nevar atbildēt par ierīces kvalitāti.
Tāpat mēs nevaram atbildēt par ierīces kvalitāti, ja:
- ierīce ir mehāniski bojāta
- ir pielietoti nepareizi darba paņēmieni
- ir izmantotas nepiemērotas palīgierīces
- ierīce ir izmantota neparedzētiem mērķiem
- ierīce izmantota pēc defekta atklāšanas
- ierīce ir pārslogota
- ierīci izmantojusi persona bez nepieciešamam iemaņām
- ierīce ir nekopta
- ierīces konstrukcija un parametri ir izmainīti

NB!

Elektriskie darba rīki ir sarežģīta mehānisko un elektrisko detaļu kombinācija un tiem ir daudz kustīgu-dilstošu detaļu. Kustīgo detaļu dilšana ir normāla parādība nevis ražošanas defekts! Lietošanas rezultātā normāli nodilušas detaļas nemaina bez maksas. Tāpat bez maksas nemaina ātri dilstošas detaļas! Ātri dilstošas detaļas ir, piemēram: ogļu sukas, rokturu gumijas aizsargi, slēdžu aizsargi, ēveļu asmeni, zāģu ķēdes utt.

NB!

Ierīces defektu konstatēšana MAKITA PILNVAROTAJA APKOPES CENTRA Jums ir bez maksas turpmāko 12 mēnešu laika no pirkšanas dienas.

NB! 

Noteikti saglabājiet pirkšanas dokumentu, lietošanas instrukciju un tehnisko talonu (ja tāds ir). Pārbaudiet, lai pirkšanas dokumentā būtu korekti atzīmēts ierīces modelis un sērijas numurs! Uzradot šo talonu un pirkšanas dokumentu Jūs varat griezties ari Somijas, Igaunijas un Lietuvas Makita pilnvarotajos apkopes centros.