Šķērsvadīkla (komplekts) 2704

194241-9


Vispārēja informācija
Tehniskās spec.