Atbalsts garam materiālam (lieto kopa ar 2gab stieņiem 256812-1) LS1040

122446-1


Vispārēja informācija
Tehniskās spec.