Slīpripa 115X6mm A24R metālam

D-18459

A24R metālam

Tehniskās spec.