Puansons JN3200

792728-1


Vispārēja informācija
Tehniskās spec.

Lietotāja ieguvumi:

  • Oriģinālais aprīkojums pareizam pielietojumam un ilgizturībai.
  • Pielietojums: metāla apstrāde, metāla izcirtējs.
  • Raksturīpašības: Nibbler rezerves perforators.