Centrālais asmens JS1660, BJS161 (1,6mm)

792534-4

Lietotāja ieguvumi