Seškanšu atslēga 2.5 (2012NB, JN1601)

783208-8


Vispārēja informācija
Tehniskās spec.

Lietotāja ieguvumi:

  • pielāgojumu veikšanai izmantojiet atbilstošu atslēgu, tādējādi nodrošinot drošu lietošanu.
  • Pielietojums: inženiertehniskie darbi.
  • Raksturīpašības: aizsargierīču, turētāju un asmeņu regulēšanai.