Seškanšu atslēga JS3200

783202-0


Tehniskās spec.