Diska aizsargs Modeļiem: 9565/9566/GA5021/GA6021

195239-9

115,125mm modeļiem

Vispārēja informācija
Tehniskās spec.