Putekļu noņemšanas komplekts

195239-9

Modeļiem: 9565/9566/GA5021/GA6021
115,125mm modeļiem

Tehniskās spec.