Ieteikt

Makita koorporacija

Makita Corporation, kas dibinata 1915.gada ka elektrisko motoru tirdzniecibas un labošanas kompanija, ir attistijusies, lai klutu par Japanas vadošo portativo elektrisko motordarbariku ražotajfirmu un atzitu lideri pasaule. Kompanijas galvena mitne atrodas Anjo, netalu no Nagojas. Makita konstrue, izgatavo un pardod plašu klastu motordarbariku. Makitas galvenas produkcijas klasta ietilpst ripzagi, finierzagi, evelsoli, urbjmašinas, amuri un slipripas. Lai apmierinatu ari plašaku vajadzibu loku, kompanija piedava pastavigas okapstrades ierices un pneimatiskos darbarikus, ka ari darza darbarikus un instrumentus, kas paredzeti lietošanai iekštelpas. Šo motordarbariku un citu produktu neparspejama kvalitate un izturiba, ko nodrošina kompanijas lielas R&D iespejas, garante Makitas
produktiem pirceju uzticibu visa pasaule.
Iznemot plašu vietejo tiklu, kas ietver pašmaju un Išinomijas izgatavotajrupnicas un vairak ka 100 tirdzniecibas vietas, Makita vada tas vispasaules darbibas 39 aizrobežu filiales. Ar merki klut par patiešam vispasaules plaša klasta motordarbariku un citu radniecigu produktu piegadataju, un saskana ar tas darbibas planu ražot produktus pateretaju vajadzibam, Makita izgatavo motordarbarikus un citu aprikojumu septinas aizrobežu ražošanas rupnicas.