Ieteikt

„Makita” un atbildība pret vidi


Savā darbībā un galvenokārt ierīču ražošanā „Makita” vienmēr ņem vērā ietekmi uz vidi. „Makita” dara visu iespējamo, lai samazinātu videi radīto kaitējumu katras preces darbmūža laikā – no ražošana sākumposma līdz piegādei un lietošanai. Preces tiek ražotas pēc iespējas ekoloģiskā veidā un tā, lai tās būtu maksimāli otrreiz pārstrādājamas – par to tiek gādāts vēl izstrādes procesā pirms ražošanas uzsākšanas.

Ražošana

Visos „Makita” ražošanas procesos tiek ievērota ekoloģiska pieeja, it īpaši bīstamo un kaitīgo vielu lietojuma samazināšanai. „Makita” izpilda visas ar RoHS direktīvu (par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) un EEIA direktīvu (par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem) saistītās prasības.

Pārstrāde

„Makita” rīcībā ir efektīva pārstrādes programma, kuras mērķis ir gādāt, lai visas „Makita” atgrieztās lietošanai nederīgās ierīces un akumulatori tiktu attiecīgi pārstrādāti. Uzņēmums „Makita” ir apņēmies gādāt par „Makita” atgriezto bojāto ierīču vai akumulatoru pārstrādi klienta vietā. Tādējādi metāla un plastmasas detaļas var efektīvi izmantot atkārtoti un kaitējums videi ir minimāls.

CO2

„Makita” cenšas saudzēt vidi savā ikdienas darbībā, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju apjomu. „Makita Corporation” ir apņēmies samazināt oglekļa dioksīda emisiju apjomu katrā „Makita” rūpnīcā un birojā visā pasaulē. Lai īstenotu šo mērķi, ir nodibināta atsevišķa komiteja, kas darbojas un uzrauga, lai „Makita” solījumi tiktu izpildīti.